Business Intelligence för energibolag

Hur hanterar ni nya utmaningar som expansionen av elbilar, effektbrist, klimatanpassad produktion och kommande regelkrav? En viktig förutsättning är att jobba insiktsdrivet för att fatta rätt beslut för kunderna och verksamheten. Vi har färdiga lösningar i Qlik för energibranschen och hjälper dig att maximera nyttan av all er data.

Enklare uppföljning för bättre beslut

BI-lösning för energibolag

I vår lösning för energibolag förenklar vi din uppföljning genom att läsa in all nödvändig information på ett och samma ställe. Tid kan då läggas på att fatta bra beslut istället för sammanställning av information.

För att fatta framgångsrika beslut inom verksamheten behöver du rätt underlag, men också kunna analysera och planera för att ta besluten vidare. En digital värld skapar enorma mängder data att grunda sina beslut på, och fakta är den uppenbara fördelen med att arbeta datadrivet. Det öppnar upp möjligheter att förstå och analysera sin verksamhet på sätt du tidigare inte har kunnat göra. Vår BI-lösning för energibolag innehåller moduler för Elnät, Elhandel, Fjärrvärme, Produktion, Stadsnät samt VA/renhållning. Den är utvecklad i både Qlik Sense och Power BI och är speciellt framtagen för företag inom energibranschen. Byggd med den senaste teknologin som kan växa och utvecklas med företaget.

Boka möte med oss idag så berättar vi mer!

BI för energi

Planera för energiomställningen

Elnätets energiomställning innebär ett växande effektbehov på grund av förändrade behov på marknaden och konsumentbeteenden, som exempelvis ökad användning av elbilar. Det kommer att skapa nya och för många elnätsägare okända behov av kapacitet i nätet.

BI-för-energibolag

Kontrollera ditt effektutnyttjande

Effektanalys – ett verktyg för elnätets energiomställning

Vår lösning Effektanalys sammanställer all levererad och förbrukad effekt i nätet från mottagningsstation, nätstation och kabelskåp. Effektanalysen gör det möjligt att enkelt få en överskådlig bild av nyttjandegraden, det vill säga hur mycket effekt nyttjas i förhållande till kapacitet. Lösningen hämtar data från kundinformationssystem, mätvärdesdatabas, anläggningsregister och väderdata.  Med Effektanalys kan ni exempelvis identifiera nyttjandegrad i nätet över tid och därmed få underlag till investeringar och reinvesteringar, och avgöra huruvida ni till exempel behöver byta transformator eller ny nätstation. Lösningen tillåter er också att på anläggningsnivå se effektuttag i förhållande till abonnerad säkringsstorlek. 

Effektanalys ger er som elnätsföretag många fördelar: 

Effekttariff – få kontroll på dina kostnader och intäkter

För att fatta framgångsrika beslut behöver verksamheten planera och analysera. Den information som krävs för initierade beslut av företagsledningen har ni redan i era system. De behöver dock kopplas ihop för att skapa det mervärde som verkligen gör skillnad! Vår lösning Effekttariff är ett steg i rätt riktning för att få kontroll över företagets reinvesteringsbehov genom framtida styrning av elförbrukning för att minska kostnaden för reinvestering och nätutbyggnad. Effekttariff ger dig som elnätsföretag flera fördelar: 

Genom att koppla ihop den information som ni redan har i era system kan ni exempelvis följa upp era intäkter månadsvis (de beräknas utifrån timvärden, när ni jämför dem med verklig fakturering kan fel enkelt upptäckas). Men ni får också fler fördelar: 

Jonas Sundin

Prata energi-lösningar med Jonas!

Nyheter & Blogg

Läs mer om oss

Guldvargen2023-Two-Bulldozer-varumärke

Nyheter

Vårt nya varumärke vinner pris!

Fredagen den 5 maj var vi med på Guldvargen-galan i Karlstad. Nominerade och prisbelönta i kategorin Årets Varumärke/Identitet!