Business Intelligence för tillverkning

Tillverkande industri har funnits länge i Sverige och är en del av vår stolta industrihistoria. Men som i alla branscher ökar behoven av digitalisering för att klara konkurrens, lönsamhet och tillväxt. Jobbar du med tillverkning och letar efter bättre stöd för analyser och mer insikt i din data? Vi har färdiga lösningar!

Värdeskapande för tillverkande industri

Optimera din produktion

Hur hanterar ni er produktion med dagens ökade energikostnader? Nuvarande situation med höga elpriser och utmaningen med effektbrist gör att många företag behöver se över sin energiförbrukning för att bibehålla sin lönsamhet, eller kanske till och med för att överleva.

Vi har lång erfarenhet av kunder inom tillverkande industri och har tagit fram mängder av BI-lösningar som är anpassade efter olika verksamheters behov. Vi hjälper dig som beslutsfattare till en förenklad beslutsprocess genom ett beslutsstöd som är anpassat till er verksamhet. Lösningar som ger ökade insikter och bidrar till bättre lönsamhet och hållbarhet.

Boka möte med oss idag så berättar vi mer!

BI för tillverkning

Business intelligence för industrin

Med en BI-lösning som är anpassad för industrin och dess utmaningar kan ni få ökad kontroll och insikt i er verksamhet. Vi har tagit fram en stor mängd lösningar i både Qlik och Power BI, anpassade efter olika behov och fullproppad med nyttiga rapporter och analyser.

Two-BI-tillverkning-industri

Vår leverans

BI som stöd för att förbättra dina processer

Med hjälp av våra BI-lösningar får ni möjlighet till: 

Ett övergripande energiledningssystem

Vår lösning för energioptimering hjälper er med frågor som: 

Med hjälp av vår expertis inom Power BI och Qlik och långa erfarenhet från både tillverkande industri och energi erbjuder vi datadriven business intelligence genom hela processen, i syfte att optimera er energiförbrukning. Så här går det till:

Fas 1: Nulägesanalys 

Vi skapar en bild av ert nuläge, behov och var vi behöver utöka mätningen för att få rätt data för att styra verksamheten.
I fas 1 tar vi fram en bild av total energiförbrukning, effektuttag och energiproduktion, baserat på historik. Vi tydliggör kostnader men tar även fram data kring klimatpåverkan, ex CO2 per producerad enhet. 

Fas 2: Införande av mätutrustning och etablering av beslutsstöd 

Vi tar fram en plan för undermätning på strategiskt viktiga mätpunkter/datakällor. Vad och var behöver vi mäta för att göra analyserna relevanta och effektiva? Prioriterade mätpunkter installeras i produktionen och kopplas mot vår lösning. Med det skapar vi analyser och visualisering för en effektiv energioptimering. 

Resultat 

Genom en kontinuerligt uppdaterad analys av energiförbrukningen, från en övergripande nivå (total inmatning) ner till enskild maskin/enhet skapas förutsättningarna för att effektivt kunna följa upp t ex energiförbrukning mot satta mål, per producerad enhet, jämförelse mellan produktionslinje/produktionsenheter. Det skapar förutsättningarna att skapa prediktiva analyser, ROI på investeringar.

Jonas Sundin

Hör av dig till Jonas så berättar han mer!

Nyheter & Blogg

Läs mer om Power BI