Qlik

Qlik

Varför Qlik?

Ett kraftfullt och användarvänligt BI-verktyg

Qlik hjälper till att göra komplexa data lättare att tolka och visualisera så att du snabbt kan förstå din data utan att behöva ha en teknisk bakgrund.

Dessutom erbjuder Qlik kraftfulla funktioner som sökning i naturligt språk och associativ dataupptäckt. I slutändan möjliggör det bättre beslutsfattande, snabbare. Och det är bara början på vad som gör Qlik till ett utmärkt val när du söker omfattande analyser. Skalbarheten ger rätt nivå av analysförmåga oavsett storlek på företag eller avdelning.

Qlik
BI för energi

BI för energibolag

Effektanalys och Effekttariff – BI-lösningar för energibolag

Hur hanterar ni nya utmaningar som expansionen av elbilar, effektbrist, klimatanpassad produktion och kommande regelkrav? En viktig förutsättning är att jobba insiktsdrivet för att fatta rätt beslut för kunderna och verksamheten. Både på kort och på lång sikt.

Med den stora mängd data som finns i era system finns goda förutsättningar till snabba och effektiva beslutsunderlag. eView förenklar uppföljningen genom att läsa in all nödvändig information på ett och samma ställe. Med vår lösning Effektanalys kan du ta reda på hur nätet bör dimensioneras i dess olika delar för att klara framtida krav och behov. Med våra lösningar kan du lägga din tid på att fatta bra beslut istället för att leta information.

Vår leverans för energioptimering

Ett övergripande energiledningssystem

1. Nulägesanalys

Vi skapar en bild av ert nuläge, behov och var vi behöver utöka mätningen för att få rätt data för att styra verksamheten. Här tar vi fram en bild av total energiförbrukning, effektuttag och energiproduktion, baserat på historik. Vi tydliggör kostnader men tar även fram data kring klimatpåverkan.

2. Införande av mätutrustning och etablering av beslutsstöd 

Vi tar fram en plan för undermätning på strategiskt viktiga mätpunkter. Vad och var behöver vi mäta för att göra analyserna relevanta och effektiva? Prioriterade mätpunkter installeras i produktionen och kopplas mot vår lösning. Med det skapar vi analyser och visualisering för en effektiv energioptimering.

3. Resultat

Genom en kontinuerligt uppdaterad analys av energiförbrukningen, från en övergripande nivå till enskild maskin/enhet skapas förutsättningarna för att effektivt kunna följa upp en rad olika parametrar. Det skapar förutsättningarna att skapa prediktiva analyser, ROI på investeringar.

qlik analysverktyg

Mina möjligheter i Qlik?

Skapa kraftfulla dashboards och rapporter och få AI-drivna insikter

Qlik är en kraftfull uppsättning analysverktyg som hjälper dig att analysera stora mängder data snabbt och noggrant.

Med Qliks intuitiva användargränssnitt kan du snabbt generera rapporter, dashboards och andra visualiseringar som hjälper dig att förstå dina data bättre än någonsin tidigare. Vi anpassar Qlik till dina krav och önskemål. Med vår specialistkompetens på Qliks plattform skapar vi tydliga mätetal och de visualiseringar du behöver. Vill du jobba mer på egen hand så har vi utbildningar så att du kommer igång.

Kunder

Kunder inom Qlik

Kristinehamns Elnät bygger bort flaskhalsar med eView

“Genom att skapa rapporter i eView för myndighetsrapportering och uppföljning av till exempel nätförluster så frigör vi tid för att kunna jobba mer för våra kunder med värdeskapande arbetsuppgifter”

Fredrik Svensson

Elnätschef på Kristinehamns Elnät AB

Ideal of Sweden har nu en datadriven företagskultur

“Med hjälp av Twos Lösning för E-handel kan vi dagligen fånga upp insikter om vår verksamhet. Vi har en levande dagligt uppdaterad resultaträkning, vilket gör att våra månadsbokslut inte längre behöver bli en överraskning. Tillsammans med Two har vi skapat en datadriven företagskultur.”

Niclas Hemminger

E-commerce Director på Ideal of Sweden

Jonas Sundin Two

Vill du höra mer om Qlik så
berättar Jonas gärna mer!

Nyheter & Blogg

Läs mer om Qlik

Two+Viewbase

Nyheter

Viewbase är nu en del av Two

Från och med januari är Viewbase en del av Two. I och med sammanslagningen ser vi stora möjligheter att…