Demorapporter Qlik

Försäljningsanalys

Följ upp din försäljning under nuvarande månad och år. Analysera din utveckling och jämför med föregående period, förvald eller valfritt datumintervall.

Qlik-demo-kundupplevelse

Kundupplevelse

Ibland finns det ett gap mellan försäljningsavdelningens mål och kundens upplevelse. Få hjälp att analysera bl a kundnöjdhet och NPS, samt få tips på var det behövs förbättringar.

Produktionseffektivitet

Skaffa dig koll på läget i tillverkningen. Få insikter för att enklare kunna förbättra produktionen effektivitet och output.

Finance paket

Underlätta beslusfattandet på ekonomiavdelningen genom finansiella analyser innehållande cash flow, break even, prognoser och mycket annat.

NFL

I Qlik kan du presentera vad som helst i överskådliga rapporter. Kanske något specialintresse, eller en tävling på jobbet.

Qlik-demo-handel

Retailförsäljning

Här kan du följa upp försäljningen i dina butiker. Du kan även jämföra både butiker och säljare, samt se en geografisk översikt över hur det går.