Harrys-logo

Harrys fick helikopterperspektiv med Qlik

När Harrys ville ta tempen på kedjan på en daglig basis föll valet på Qlik som BI-plattform. Med den nya lösningen får avdelningscheferna större ekonomisk insikt. De kan också fördjupa sig utan tidskrävande manuella avstämningar.

Affärsområde

BI

Plattform

Qlik

Länk till webbplats

”Hur mår kedjan?” Det var frågan som Andreas Lindén, CFO på krogkedjan Harrys Pubar, ville besvara på daglig basis, snarare än att stämma av manuellt med jämna mellanrum. En Business Intelligence-lösning skulle implementeras. På så sätt skulle de kunna slå samman försäljningsstatistik med personalstatistik, inköpsstatistik och besöksstatistik. Harrys ville kunna se hela bilden och därmed generera rapporter som de sedan kunde fördjupa sig i för att hitta vägar att optimera verksamheten. 

Vad var utmaningen med införandet? 

– Sådana här projekt kör ofta av banan på grund av allt för extrema ambitioner. Så tricket var att börja med datan på en grov nivå, lära sig systemet och sedan fördjupa sig i datamängden steg för steg, berättar Andreas Lindén. Inköp var en av de viktigaste parametrarna. Integrationen av råvarukostnad var avgörande. – Det finns väldigt få där ute, möjligen några stora hamburgerkedjor, som kan säga att hamburgaren kostar 22 kronor och att förädlingsvärdet är 10 kronor. Trots att det är där slaget ofta avgörs, säger han. 

Kompetens och specialanpassningar för restaurangbranschen

– Qlik var en av många BI-verktyg på marknaden, men blev Harrys val då det dels är ett beprövat system, dels då det finns många duktiga konsulter som kan systemet. Two hade kompetent folk med erfarenhet av integration mot restaurangbranschen. Det gjorde att vi kom igång väldigt snabbt med minimala störningar, och dessutom höll vi oss inom kostnadsramen, konstaterar Andreas Lindén. Dessutom var Twos lösning speciellt utvecklad med restaurangbranschen i åtanke – en inte helt oviktig faktor. 

– Vi har plockat stora delar ur den, även om vi inte valt att följa konceptet rakt av, berättar Andreas Lindén och menar att det är viktigt att kunna anpassa lösningen då varje verksamhet är unik. 

Jonas Sundin

Jonas berättar gärna mer!

Jonas Sundin

jonas.sundin@two.se

070-665 13 61