KristinehamnsEnergi-logo

Kristinehamns Elnät bygger bort flaskhalsar med BI från Two

Kristinehamns Elnät var i stort behov av ett verktyg som kunde hjälpa dem att identifiera lokala flaskhalsar i elnätet. Vi fick förtroendet att hjälpa till. Resultatet blev bland annat en handlingsplan för att bygga bort lokal kapacitetsbrist. 

Affärsområde

BI

Plattform

Qlik

Länk till webbplats

Vi ställde några frågor kring arbetet till Fredrik Svensson, Elnätschef på Kristinehamns Elnät AB

Hur ser ni att digitalisering av affärsinformation kan hjälpa er att nå era mål? 

– Genom att skapa rapporter i Twos lösning för energi när det gäller myndighetsrapportering och uppföljning av till exempel nätförluster så frigör vi tid för att kunna jobba mer för våra kunder med värdeskapande arbetsuppgifter. 

Vilken var den främsta anledningen till att ni valde vår tjänst Effektanalys? 

– Det var i samband med vårt införande av effekttariffer som vi först blev introducerade för Two. Efter några möten där vi gemensamt diskuterade kring möjligheter och upplägg bestämde vi oss för att implementera verktyget. Vi förstod potentialen när arbetet med effektanalys genomfördes och så här långt har lösningen överträffat alla våra förväntningar.

KristinehamnsElnät-BI-för-energi

Berätta lite mer om er lösning och vilka resultat har ni uppnått

–  Tack vare effektanalysen har vi beslutat om en handlingsplan där vi inom kort bygger bort lokal kapacitetsbrist. Vi har numera fått visualiserat data som hjälper oss förstå vilken effekt vi ska abonnera på mot överliggande nät. 

Jonas Sundin

Kontakta Jonas så berättar han gärna mer!

Jonas Sundin

jonas.sundin@two.se

070-665 13 61