Self-service BI

Med self-service BI får dina superusers möjlighet att själva bygga rapporter i Power BI. Här kan de snabbare nå insikter med hjälp av det data som utvecklare har kvalitetssäkrat. Grejen med self-service BI är att användarna har tillgång till den data de behöver, när de behöver den. Vilket förstås ger stor flexibilitet i BI-arbetet i företaget.  

Self service BI

Vilka är fördelarna med self-service BI?

Self-service BI och kvalitetssäkrad data

De rapporter som slutanvändarna, eller superusers, skapar kallar vi ad hoc rapporter. De bygger på kvalitetssäkrad data men är byggda utifrån den specifika användarens kompetens. Det handlar om enklare utveckling istället för att en BI-utvecklare behöver göra det. Ad hoc rapporter har relativt få användare som slutlig målgrupp. För att göra rapporten redo för en större målgrupp kan den lämnas över till Power BI-konsult som kvalitetssäkrar uppbyggnad och innehåll.

Enterprise-rapporter är rapporter som är spridda i hela organisationen, t ex resultaträkning och balansräkning. Sådana rapporter är utvecklade av BI-utvecklare och har en stor målgrupp med slutanvändare. De här rapporterna kan redan från start få en flagga som garanterar att giltig kvalitetssäkrad data ligger till grund.

Self service BI Two u logo

Self-service eller central kontroll – vad ska vi välja?

Självklart är det olika från fall till fall, utifrån vad som passar just er organisationsstruktur och era behov. Vi rekommenderar en kombination av self-service BI och central kontroll. Se till att ni har kompetensen och engagemanget hos några centrala superusers, så att de har kunskap att ta fram bra rapporter. Om en medarbetare har gjort en bra rapport så är det bara att få den kvalitetssäkrad, lyfta upp den till central nivå och dela den med övriga verksamheten. En väg att gå är att låta BI-funktionen sätta upp en säkrad datamodell med verksamhetens centrala begrepp, och samtidigt ge kompetenta superusers möjlighet att bygga vidare på datamodellen utifrån sina behov. I så fall är det viktigt att tydliggöra ansvaret för den data som BI-utvecklaren tar fram och utfallet från de rapporter som varje superuser bygger.

Christofer Jarlesjö

Vill du veta mer om self-service BI?

Christofer Järlesjö