Microsofts ekosystem 2021

Microsofts ekosystem är ett lyft för er som jobbar i en Microsoftmiljö. Det är fascinerande att se hur den miljön har utvecklats och blivit alltmer modern de senaste åren. Nu är det möjligt att få ihop alla sina processer, allt sitt arbete och all sin data i ett stabilt och starkt ekosystem.

Microsofts ekosystem 2021

Power Apps och Azure Active Directory

I molnet bygger du enkelt nya formulär och mobilappar med no-code verktyget PowerApps. Dessa kan sedan bli integrerade och automatiserade tillsammans med övriga Microsoft applikationer som affärssystemet och egna inmatningar tack vare Power Automate. Azure Active Directory håller ihop allt i molnet, vilket ger single sign-on och all säkerhet på ett ställe.

Idag arbetar de flesta hemifrån. Mycket jobb sker med Teams, Teamsmöten, Planner, Forms, Kalender, LinkedIn och mejl i Outlook/Exchange. All den datan kan också bearbetas, analyseras, delas och presenteras med analysverktyget Power BI. Power BI är även är fullt integrerat med Excel, Word och PowerPoint.

Microsofts ekosystem och Power Platform

För att få till det här har Microsofts lanserat sin Power Platform. Den ger en komplett data-driven arbetsplats för teamet eller för hela företaget.

Vill du modellera om din data, bygga datalager eller lägga till AI-funktioner så gör du det i Azure Synapse Analytics och med Azure Machine Learning Studio. Även dessa delar är integrerade i Microsofts 365 miljö med utvecklingsmiljö i Azure. Där kan du också komplettera med andra datakällor, andra ERP-system eller andra CRM-system. Dessutom kan du även ta in social media data, e-handelsdata, webbdata eller IOT-data från sensorer.

Kontakta mig om ni vill veta mer om hur ni kan lyfta er lösning i små steg och bli mer data-drivna i er Microsoft miljö.

Christofer Jarlesjö

Vill du veta mer om hur ni kan lyfta er lösning? Hör av dig till Christofer!

Christofer Järlesjö