Dokumenthantering i Jeeves ERP

Alla företag och organisationer har idag ett stort behov av att skapa, uppdatera och bevara många olika sorters dokument och ostrukturerad information. Dokumenthantering i Jeeves ERP sker i applikationen Jeeves EDM.

Dokumenthantering Jeeves EDM

I Jeeves ERP kan du koppla ihop dokument med relevanta affärsobjekt, exempelvis kunder, artiklar, order, fakturor, funktioner, projekt osv. De filer som är länkade till ett objekt kan du också dela över nätet till andra intressenter. Genom att sköta din dokumenthantering i Jeeves EDM får du en systemövergripande lösning, vilket innebär att du kan komma åt de länkade dokumenten oavsett vilket program du jobbar i. Det betyder att om ett sparat dokument hör ihop med exempelvis en order så är det inte bara länkat till själva ordern, det är också kopplat till kunden per automatik.

Gränssnittet i Jeeves EDM går att anpassa och det kan hantera alla Windows-kompatibla filtyper, inklusive e-post.

Jonas Hellström

Vill du veta mer? Kontakta oss på Two!

Jonas Hellström