Hantera dina kunders service och underhåll på ett smartare sätt

Att leverera en effektiv fältservice är viktigt för alla företag som har maskiner och utrustning ute hos sina kunder. Det är avgörande för att få och behålla nöjda och lojala kunder. Men det är inte alltid enkelt att hantera fältservice och allt vad det innebär. 

Fältservice

Microsoft Dynamics 365 Business Central tillhandahåller en rejäl uppsättning funktioner som hjälper dig att säkra upp din fältservice. Verktygen i Business Centrals Field Service är viktiga för att stötta reparationsverkstäder och servicetekniker. Dessutom är de ett effektivt stöd när det kommer till komplexa serviceavtal, industriella servicemiljöer och stora volymer av reservdelar där många servicetekniker är inblandade.

Jobba proaktivt istället för reaktivt

Vill du jobba proaktivt istället för reaktivt med din fältservice kan IoT vara lösningen. Du kan till exempel koppla upp din utrustning för att planera din service och underhåll ute på fältet. Dessutom kan du schemalägga ditt underhåll för att säkerställa ett proaktivt arbetssätt och hålla dina kunder nöjda. Genom att kombinera IoT-diagnostik med ditt affärssystem får du en helhetsbild av ditt åtagande gentemot kunden.

Vad bör en programvara för fältservice innehålla?

Se till att du har funktioner som gör det möjligt att:

Fältservice i Microsoft Business Central

I Business Central kan du:

Mikael Sjöqvist

Vill du veta mer om Field Service i Business Central?

Mikael Sjöqvist