Nyheter i Business Central 2021

Under perioden april till september i år kommer en rad nyheter i Business Central. Microsoft släppte den senaste versionen av affärssystemet i april, och med det följer flera riktigt bra förbättringar. Mika Genheden, konsult inom Business Central på Two, listar här ett urval av de intressanta nyheterna. 

Nyheter i Business Central 2021

Nyheter i Business Central ekonomi och redovisning

Att enkelt kunna göra en bankavstämning är viktigt för de flesta företag. Avstämningen är ett bra sätt att säkerställa att alla transaktioner är registrerade och att kassan stämmer. Här har Microsoft förbättrat funktionerna för att göra det enklare att se hur de automatiska reglerna har använts. Bankavstämningsrapporten är nu också tillgänglig för de bokförda bankavstämningarna. Du kan nu annullera en bankavstämning som bokfördes fel genom att navigera till sidan Bankkontoavstämning. Därefter kör du en ny bankavstämningsrapport från sidan Bankutdrag. Det är också möjligt att ändra utdragets nummer för bankavstämningen, t ex om du vill göra om ett ångrat kontoutdrag med samma nummer. Den här ångrafunktionen hittar du på standardsidan för bankavstämning.

I den senaste uppdateringen blir det också enklare att importera kontoutdrag från banken. Transaktionsfilerna kan ha många olika format. Nu kan du ta exempelvis en csv- eller txt-fil och mappa den till dina fält i Business Central, så att all transaktionsdata hamnar rätt.

En viktig del i att kunna analysera redovisningen och se vad som händer i bolaget är att redovisningsdimensionerna är rätt. Med den senaste releasens nyheter i Business Central kan du ändra, lägga till eller ta bort dimensioner. Genom valet Korrigera dimensioner kan du justera dimensionerna för redan bokförda transaktioner, och de slutsatser du drar från ditt redovisningsdata kommer därmed att vara mer korrekta. Den här förbättringen har gjorts utifrån förslag från användarna, ett bevis för att du som användare har möjlighet att vara med och utveckla systemet.

Samarbetet med Teams och andra appar

Business Central har en omfattande hantering av alla de affärskontakter som du har i systemet. När det gäller användare som jobbar med exempelvis försäljning och drift behöver de snabbt kunna ta en dialog med sina kontakter, och genom att nå dem från Teams finns den möjligheten. Du kan i Teams sökruta eller i chatten slå upp en Business Central-kontakt och starta upp ett samtal direkt. Eller dela kontakten till någon kollega i Teamschatten. Här snackar vi effektiva arbetssätt!

En annan smart förbättring är att du nu kan använda dokumentkopplingsfunktionen i Word och utifrån data i Business Central anpassa dina dokumentutskick individuellt för varje mottagare.

.. och mycket annat

Förutom axplocket ovan har klientprestandan genomgått förbättringar. Användbarheten i webbklienten och utskriftsmöjligheterna är andra områden som Microsoft har lagt krut på. Sammantaget upplever jag att nyheterna i Business Central är ett lyft inom många områden av systemet. Och mer är på gång.

mika genheden

Om du har funderingar så berättar jag gärna mer!

Mika Genheden