Nimo väljer Jeeves 2 Power BI

Nimo har nyligen gått igång med en komplett BI-lösning i form av Jeeves 2 Power BI. De har valt att köra samtliga moduler för att få ett helhetsgrepp på sin rapportering och fullständig koll på verksamheten.

Nimo väljer Jeeves 2 Power BI

Datalager och business intelligence med Power BI

Nimo har valt Jeeves 2 Power BI som ny BI-plattform. Det innebär att de får en BI-lösning som gör dem än mer datadrivna inom alla kärnprocesser. Dessutom leder det hela bolaget mot ett gemensamt mål.

– Vi är på en resa att utveckla Nimo för framtidens behov och i det arbetet är det viktigt att jobba med digitalisering inom flera olika områden, varav BI är ett av dessa. Poängen med ett effektivt nyttjande av BI är att hela organisationen fattar faktabaserade beslut på samma underlag, säger Karin Kruse, VD på Nimo.

Det är såklart viktigt att kunna följa upp och analysera sina affärsprocesser, däribland försäljning, finanser, inköp, lager och tillverkning. Jeeves 2 Power BI är enkelt att anpassa efter dina behov men är först av allt en bra business intelligence-plattform för ditt data i Jeeves ERP. Du får här ett datalager anpassat för Jeeves ERP. Vi kan sedan enkelt vidareutveckla det med data från dina andra system. På så sätt skapar du trygghet och värde i att snabbt kunna få fram de analyser du behöver i din verksamhet.

Smart paketerat för en datadriven verksamhet

– Vi är väldigt glada över att Nimo väljer Jeeves 2 Power BI! Det är ett spännande svenskt företag med en anrik historia som vill bli mer datadrivna och effektivisera sin verksamhet genom smart digitalisering. Jag ser fram emot samarbetet och är övertygad om att de nu kommer bli ännu mer effektiva med snabbare uppföljning och analyser, säger Christofer Järlesjö, VD på Two.

Om Nimo

Nimos verksamhet startades år 1944. De omsätter idag cirka 180 miljoner kronor och har 100 engagerade medarbetare. Nimo erbjuder energisnåla och skonsamma torkskåp, tvättbänkar och tekniska tillbehör för klädvårdsrummet till återförsäljare, grossister och konsumenter över hela Norden. Huvudkontor och fabrik ligger i Hova, Sverige.

Christofer Jarlesjö

Vill ni också bli mer datadrivna? Hör av dig till Christofer!

Christofer Järlesjö

070-238 78 29